چهار سوی علم
 
آمونیاک گازی است بی رنگ و بوی تندی هم دارد.

تنفس در هوایی که گاز آمونیاک زیاد داشته باشد ممکن است باعث مرگ شود.

نامگذاری آمونیاک به مناسبت کشف ترکیبی به نام کلرور آمونیاک در نزدیکی معبد آمون در مصر بود. کلرورآمونیاک همان نشادٌر است .

نخستین کسی که گاز «آمونیوم» خالص را بدست آورد یک شیمیدان انگلیسی بنام جوزف پریستلی بود . وی آمونیوم خالص را در سال 1774 تهیه کرد و اسمش را هوای قلیایی نهاد .

مقدار کمی آمونیاک بطور پراکنده در هوا یافت می شود . این بر اثر فاسد شدن لاشه ی حیوانات یا گیاهان پدید می آید.

آمونیاک در آب باران هم به اندازه ی بسیار کمی وجود دارد . در بازار اغلب آمونیاک مصنوعی مورد معامله قرار می گیرد.

     آمونیاک از دو عنصر پدید آمده است:

     1-ازٌت یا نیتروژن

     2-ئیدروژن

طرز ساختن آمونیاک : از آمیختن این دو گاز بهم آمونیاک فراهم می شود . بدین طریق که ازت را از هوا و ئیدروژن را از آب بدست می آورند . سپس آنها را خشک و فشرده می کنند و تا 540 درجه سانتی گراد حرارت می دهند . آنگاه آنها را از روی مخلوطی از نمک های گوناگون عبور می دهند. در این مرحله ازت و ئیدروژن با هم می آمیزند و آمونیاک بوجود می آید.

سنگینی یا « چگالی » گاز آمونیاک به اندازه ی 0/3333333 سنگینی هواست . اگر آنرا فشرده و سپس سرد کنند به مایع بیرنگی تبدیل می شود. این مایع بیرنگ بسیار شبیه آب است ولی 1/5 درجه زیر صفر می جوشد .

هر گاه فشار وارد بر آمونیاک مایع را کاهش دهیم دوباره به صورت گاز در می آید . در این صورت آمونیاکی که دوباره به گاز تبدیل شده گرمای بیشری به خود جذب می کند . برای همین است که آمونیاک را در تهیه ی یخ و سردسازی به کار می برند .

در منزل نیز می توان آمونیاک را با آب رقیق مخلوط کرد تا از آن «آمونیاک خانگی » بدست آید . این نوع آمونیاک برای شستشو و لکه گیری مفید خواهد بود . اگر آمونیاک را با اسید ها بیامیزیم نمک های آمونیوم به دست می آیند.

بسیاری از این نمک ها بسیار مفیدند . مثلاً کلرور آمونیوم برای لحیم کاری بکار می رود . از آن در ساختن پیل خشک و دارو نیز استفاده می شود.

سولفات آمونیوم یکی از کود های قیمتی به شمار می رود.

نیترات آمونیوم در ساختن کود و هم در ساختن مواد منفجره به کار می رود .

نمک های بودار دارای کربنات آمونیوم هستند.

اگر چه برخی از نمک های آمونیوم در طبیعت بوجود می آیند ولی ما خود می توانیم آمونیاک را با مقداری معینی اسید ترکیب کنیم و چنین نمک هایی را بدست آوریم .نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ توسط محمدرضا امینیان
: